Uutiskatsaus: Suomi lääketutkimusten ja potilaiden osallisuuden maana

Kirjoituskone pöydällä ja kädet. Paperissa lukee News.

MTV3 Uutiset julkaisi laajan artikkelin lääketutkimuksiin liittyen. Siinä haastatellaan EUPATI Suomen johtoryhmän puheenjohtaja Aimo Strömbergiä ja HUS Syöpäkeskuksen johtavaa ylilääkäriä Johanna Mattsonia.

Kliiniset tutkimukset, joissa lääkkeen vaikutuksia tutkitaan antamalla lääkettä potilaille, ovat tarkasti säänneltyjä. Kaikista kliinisistä lääketutkimuksista on tehtävä ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle sekä haettava lupa tutkimuseettiseltä toimikunnalta että sairaalalta. Artikkelissa kuvataan tarkemmin lääketutkimusten vaiheita, eli faaseja.

Johanna Mattsonin mukaan ”kliininen lääketutkimus on Suomessa todella korkealaatuista, ja Suomen maine yritysten toimeksiantamien lääketutkimusten tekijänä on hyvä: meiltä löytyy paitsi erittäin koulutettuja tutkijalääkäreitä ja -hoitajia, myös potilaita, jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseen.

– Vaikka olemme pieni maa, tuotamme hyvin tietoa. Suomessa on myös kansainvälisesti vertaillen erittäin hyvät syövän hoitotulokset. Lääkehoitotutkimusten myötä suomalaisille potilaille saadaan käyttöön uusia, tehokkaita lääkkeitä ensimmäisten joukossa yleensä huomattavasti ennen myyntilupaa.”

Artikkelissa Strömberg kertoo omista kokemuksistaan lääketutkimuksiin osallistuneena potilaana ja rohkaisee muitakin osallistumaan.

***************

EUPATI Suomen johtoryhmän jäsen Mirjami Tran Minh kirjoitti  Lääkärilehden tiedepääkirjoituksessa potilaiden ja kansalaisten osallisuuden vahvistumisesta kliinisissä tutkimuksissa:
”Potilaiden ja kansalaisten osallisuuden katsotaan lisäävän tutkimuksen eettisyyttä, läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta, parantavan tutkimuksen laatua ja relevanssia sekä edistävän tutkimuksesta viestimistä. […] Eettisyyttä, demokraattisuutta ja läpinäkyvyyttä painottavien näkökulmien lisäksi on kaivattu mitattavaa tietoa osallisuuden vaikuttavuudesta ja hyödyistä eri osapuolille. Raportointi ja osallisuuden dokumentoiminen on tärkeää, jotta saamme tietoa ja kokemuksia toiminnan kehittämiseksi.”

Tran Minh korostaa, että tärkeää on avoin keskustelu, jossa roolit, odotukset ja resurssit on yhteisesti sovittu ja tiedossa.

***************

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kliinisistä lääketutkimuksista EUPATI Suomen opintoryhmän verkkotapaamiseen 28.10.!