Johtoryhmä

EUPATI Suomi johtoryhmä (Executive Committee)

Potilasjärjestöjen edustajat

Tutkimusyhteisön edustajat

Lääkealan edustajat