Tietoja

Mikä on EUPATI?

Eurooppalainen potilasakatemia (EUPATI) välittää tietoa kliinisistä tutkimuksista, lääkkeiden kehityksestä ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnista, sekä järjestää siihen liittyviä, erityisesti potilaille ja potilasjärjestöille suunnattuja koulutuksia. Toimintaa on tällä hetkellä 23 Euroopan maassa, mukaan lukien Suomessa.

Oman sairautensa kokemusasiantuntijoina potilailla on merkittävää tietoa hoidon vaikutuksista elämälaatuun. Tätä asiantuntemusta tulee hyödyntää kliinisissä tutkimuksissa ja lääkekehityksessä, potilaslähtöisen terveydenhuollon kehittämisessä sekä lääkkeiden myyntilupa- ja korvattavuusprosesseissa. EUPATI:n koulutusohjelmassa ei käsitellä tautikohtaisia kysymyksiä eikä hoitoja vaan yleistä kliinisten tutkimusten ja lääkehoitojen kehitysprosessia.

EUPATI Suomi – taustaa

EUPATI Suomi -toiminta käynnistyi vuonna 2017, kun Suomen Syöpäpotilaat sai rahoitusta kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen. Suomen Syöpäpotilaat ry:n lisäksi toiminnassa ovat mukana SOSTE (www.soste.fi), Suolistosyöpäyhdistys Colores (www.colores.fi), tutkimuslaitos FIMM (www.fimm.fi) sekä Lääketeollisuus ry (www.laaketeollisuus.fi).

EUPATI Suomi – tavoitteet

  • Potilaat saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa kliinisistä tutkimuksista, lääkkeiden kehityksestä ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnista, sekä mahdollisuuden keskustella siihen liittyvistä kysymyksistään eri tahojen, kuten lääketeollisuuden, viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustajien kanssa.
  • Potilaiden kokemusasiantuntijuus huomioidaan kliinisissä tutkimuksissa ja lääkekehityksessä, ja heidän äänensä kuuluu siihen liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
  • Potilaiden ja potilasjärjestöjen yhteistyö lisääntyy tutkimuslaitosten, lääketeollisuuden, terveydenhuollon toimijoiden, päätöksentekijöiden ja toimittajien kanssa.
  • Potilaiden ja potilasjärjestöjen ymmärrys omista vaikutusmahdollisuuksistaan terveydenhuollon kehittämisessä lisääntyy.
  • Koulutetut potilaat toimivat aktiivisesti potilasjärjestöjen ja potilasryhmien edustajina erilaisissa tilaisuuksissa ja hankkeissa.
  • EUPATI Suomi -toiminta vakiintuu osaksi yleishyödyllistä potilasjärjestötoimintaa.

Vuoden 2023 vuosikertomus on luettavissa tästä.