Share our website:
Euroopan Potilasakatemia

Mitä on EUPATI?

Eurooppalainen potilasakatemia (EUPATI) välittää tietoa kliinisistä tutkimuksista, lääkkeiden kehityksestä ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnista, sekä järjestää siihen liittyviä, erityisesti potilaille ja potilasjärjestöille suunnattuja koulutuksia. Toimintaa on tällä hetkellä 19 Euroopan maassa, mukaan lukien Suomessa.

Oman sairautensa kokemusasiantuntijoina potilailla on merkittävää tietoa hoidon vaikutuksista elämälaatuun. Tätä asiantuntemusta tulee hyödyntää kliinisissä tutkimuksissa ja lääkekehityksessä, potilaslähtöisen terveydenhuollon kehittämisessä sekä lääkkeiden myyntilupa- ja korvattavuusprosesseissa.EUPATI:n koulutusohjelmassa ei käsitellä tautikohtaisia kysymyksiä eikä hoitoja vaan yleistä kliinisten tutkimusten ja lääkehoitojen kehitysprosessia.

Katso video

Potilasjärjestöjen edustajat

Potilasjärjestöjen edustajat

aimo-stromberg

Aimo Strömberg

Suomen Syöpäpotilaat ry

www.syopapotilaat.fi

Tuuli-Lahti

Tuuli Lahti

SOSTE

www.soste.fi

Jenni-Tamminen

Jenni Tamminen

Colores – Suomen Suolistoyöpäyhdistys ry

www.colores.fi

Mijami-Tranminh

Mirjami Tran Minh

Suomen Syöpäpotilaat ry

www.syopapotilaat.fi

Tutkimusyhteisön edustajat

Caroline-Heckman

Caroline Heckman

FIMM Suomen molekyylilääketieteen instituutti

www.fimm.fi

Mamun-Muntasir

Mamun Muntasir

FIMM Suomen molekyylilääketieteen instituutti

www.fimm.fi

Lääkealan edustajat

Kirsi-Saukkonen

Kirsi Saukkonen

Amgen
(Lääketeollisuus ry:n Kliinisen lääketutkimuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja)

www.laaketeollisuus.fi/

Pekka-Tranminh

Pekka Ihalmo

Janssen (Lääketeollisuus ry:n Innovaatiopoliittisen työryhmän jäsen)

www.laaketeollisuus.fi/

Bayer, Espoo, Suomi-Finland

Sakari Aropuu

Bayer (Lääketeollisuus ry:n Kliinisen lääketutkimuksen asiantuntijaryhmän jäsen)

www.laaketeollisuus.fi/

Hanne_Juuti_FT_HR_1

Hanne Juuti

DRA Consulting

www.dra.fi/

Koordinaattori, EUPATI Suomi

Mijami-Tranminh

Mirjami Tran Minh

Suomen Syöpäpotilaat ry

www.syopapotilaat.fi

EUPATI Suomi – taustaa

Suomessa on pitkät perinteet potilasjärjestöjen välisestä yhteistyöstä. Potilaiden osallisuus terveydenhuollon, kliinisten tutkimusten ja lääkehoidon kehittämisessä on kuitenkin ollut toistaiseksi melko vähäistä.

 

EUPATI Suomi-hankkeen toiminta käynnistyi viimein vuonna 2017, kun Suomen Syöpäpotilaat sai rahoitusta kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeen alkuvaiheessa mukaan on tullut aktiivisia toimijoita Suomen Syöpäpotilaat ry:n lisäksi SOSTE:sta (www.soste.fi), Suolistosyöpäyhdistys Coloresista (www.colores.fi), tutkimuslaitos FIMM:istä (www.fimm.fi) sekä Lääketeollisuus ry:stä (www.laaketeollisuus.fi).

 

Lääkkeiden kehitys on yhä nopeampaa ja tarkemmin säädeltyä kuin koskaan aiemmin. Tavallisen ihmisen voi olla haastava ymmärtää lääkekehityksen monivaiheisuutta  ja monimutkaisuutta. Moni potilas voisi kuitenkin hyötyä tutkimusvaiheen lääkkeistä ja lääketutkimuksiin osallistumisesta, sekä antaa arvokasta näkemystä siitä, miten hoito vaikuttaa potilaan elämänlaatuun, ja mitä seikkoja potilaat itse pitävät tärkeinä hoidon onnistumisen kannalta.

 

Kaikki mukana olevat toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että potilaan osallisuutta kliinisissä tutkimuksissa sekä lääkehoitojen tutkimus- ja kehitystyössä tulee lisätä. Onnistuakseen tämän toteutuminen vaatii koulutusta sekä potilaille että muille toimijoille, ja tiivistä yhteistyötä potilasjärjestöjen, lääketeollisuuden ja tutkimuslaitosten välillä.

EUPATI Suomi – tavoitteet

  • Potilat saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa kliinisistä tutkimuksista, lääkkeiden kehityksestä ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnista, sekä mahdollisuuden keskustella siihen liittyvistä kysymyksistään eri tahojen, kuten lääketeollisuuden, viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustajien kanssa.
  • Potilaiden kokemusasiantuntijuus huomioidaan kliinisissä tutkimuksissa ja lääkekehityksessä, ja heidän äänensä kuuluu siihen liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
  • Potilaiden ja potilasjärjestöjen yhteistyö lisääntyy tutkimuslaitosten, lääketeollisuuden, terveydenhuollon toimijoiden, päätöksentekijöiden ja toimittajien kanssa.
  • Potilaiden ja potilasjärjestöjen ymmärrys omista vaikutusmahdollisuuksistaan terveydenhuollon kehittämisessä lisääntyy.
  • Koulutetut potilaat toimivat aktiivisesti potilasjärjestöjen ja potilasryhmien edustajina erilaisissa tilaisuuksissa ja hankkeissa.
  • EUPATI Suomi -toiminta vakiintuu osaksi yleishyödyllistä potilasjärjestötoimintaa.

 

Tukijat

EUPATI-toiminnassa ovat aktiivisesti mukana Suomen Syöpäpotilaat ry, SOSTE, Suolistosyöpäyhdistys Colores, Molekyylilääketieteen Instituutti FIMM sekä Lääketeollisuus ry. EUPATI Suomen taloushallinto hoidetaan Suomen Syöpäpotilaat ry:n toimesta.

EUPATI saa taloudellista tukea seuraavilta yrityksiltä: Abbvie, Bayer, Janssen, Roche, BMS, Novartis, Pfizer, Orion, Boehringer Ingelheim ja Celgene. 

Tule mukaan EUPATI Suomen toimintaan

Lähetämme sinulle tietoa EUPATI-opintoryhmästä, tulevista seminaareista sekä tapahtumista. Tervetuloa mukaan!