Yhteistyömahdollisuudet

EUPATI Suomi tekee yhteistyötä akateemisten ja lääketeollisuuslähtöisten tutkimusprojektien kanssa. EUPATI tuo potilasnäkökulmaa ja voi osallistua mm. tutkimussuunnitelmien sekä tutkittaville suunnattujen tiedotteiden ja lomakkeiden kommentointiin, testaukseen ja kehittämiseen. EUPATI:lla on ohjeistus ja palkkiosuositus kokemustoimijoille maksettavista palkkioista.

Voimme jakaa kokemuksiamme myös koulutuksissa, työpajoissa tai muissa tilaisuuksissa, ja tuoda näissä potilas- ja kansalaisnäkökulmaa kliinisiin tutkimuksiin ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyen.

Ota yhteyttä os. [email protected] / Marketta Liljeström