Yhteistyömahdollisuudet

EUPATI Suomi tekee yhteistyötä akateemisten ja lääketeollisuuslähtöisten tutkimusprojektien kanssa. EUPATI tuo potilasnäkökulmaa ja voi osallistua mm. tutkimussuunnitelmien sekä tutkittaville suunnattujen tiedotteiden ja lomakkeiden kommentointiin, testaukseen ja kehittämiseen. EUPATIlla on ohjeistus ja palkkiosuositus kokemustoimijoille maksettavista palkkioista.

Voimme jakaa kokemuksiamme myös koulutuksissa, työpajoissa tai muissa tilaisuuksissa, ja tuoda näissä potilas- ja kansalaisnäkökulmaa kliinisiin tutkimuksiin ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyen.

Ota yhteyttä os. [email protected] / Kaisa Häkkänen