Taloudellista tukea kahdelle EUPATI Patient Expert -koulutusohjelmaan osallistuvalle potilaalle

EUPATI-logo verkostoituminen

Haluatko vahvistaa valmiuksiasi toimia potilasedustajana potilas- ja tutkimusraadeissa, neuvottelukunnissa tai esimerkiksi potilaspuheenvuorojen pitäjänä? Haluatko ymmärtää paremmin lääkekehitystä, lääkkeiden myyntilupaprosesseja ja lääkekorvattavuuteen liittyviä asioita sekä potilasosallisuuden hyviä käytäntöjä? Pystytkö opiskelemaan englanniksi?

EUPATI Patient Expert -koulutusohjelma on tarkoitettu potilaille, läheisille tai potilasjärjestöjen työntekijöille sairausryhmään katsomatta. Koulutus maksaa noin 208 euroa sekä lähikoulutusviikon kustannukset (matkat ja majoitus) jossakin päin Eurooppaa.

EUPATI Suomella on mahdollisuus tarjota kahdelle koulutusohjelmakohortissa 2024–2025 suorittavalle tukea, joka kattaa kurssimaksun sekä lähikoulutusviikon lennot ja majoituksen kohteessa tuhanteen euroon saakka.

Stipendi ei kata päivärahoja tai kotimaan matkakuluja.

Haku EUPATIn potilasasiantuntijaohjelmaan (=EUPATI Patient Expert -ohjelmaan) avautuu kesäkuussa 2024. Tieto stipendin saamisesta ilmoitetaan ennen koulutuksen haun aukeamista!

Lähetä hakemus EUPATI Suomelle [email protected] sunnuntaihin 26.5. mennessä. Päätöksen valinnoista tekee EUPATI Suomen johtoryhmä ja Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä.

Kerro hakemuksessa

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Mitä potilasyhdistystä/-organisaatiota tai sairausryhmää edustat
  • Miksi haluat osallistua koulutukseen?
  • Miten aiot hyödyntää EUPATI Patient Expert -koulutusta?

Valinnassa kiinnitetään huomiota hakijan valmiuksiin ja motivaatioon toimia Suomessa EUPATIn sekä potilasjärjestön edustajana. Tuki on tarkoitettu henkilölle, jolla ei ole taloudellista mahdollisuutta osallistua ilman sitä tai saada tukea omalta potilasjärjestöltään tai työnantajaltaan.

Taloudellisen tuen edellytyksenä on

  • kurssin suorittaminen loppuun saakka,
  • lyhyt esittely sinusta ja koulutuksesta esimerkiksi videon tai blogikirjoituksen muodossa EUPATIn verkkosivuille ja somekanaviin koulutuksen päätyttyä,
  • sitoutuminen EUPATI Suomen toimintaan erikseen sovituilla tavoilla (esim. työryhmään osallistuminen, puheenvuorojen pitäminen EUPATI Suomen edustajana, laajennetun johtoryhmän jäsenenä) noin kahden vuoden ajan koulutuksen jälkeen.

Tuen maksaminen

  • EUPATI Patient Expert -koulutusohjelman kurssimaksu maksetaan suoraan EUPATIlle kurssin alussa (208 euroa)
  • Koulutusohjelmaan kuuluvan lähikoulutusosuuden matka- ja majoituskustannukset korvataan tositteita vastaan matkan jälkeen. (max. 1000 euroa)
  • Stipendin saaja sitoutuu palauttamaan tuen, jos hän keskeyttää kurssin

 

Tuleeko sinusta Suomen seuraava EUPATI Fellow? Tutustu tarkemmin koulutusohjelmaan ja hae mukaan!

Lisätiedot: [email protected] tai 044-7659222 / Kaisa Häkkänen