Nya animerade videor med svenska undertexter

I slutet av året 2020 publicerade EUPATI Finland tre nya animerade videor om patientens engagemang i läkemedelsforskning och utveckling. Nu finns dessa videor också med svenska undertexter. Videor kann fritt användas för icke-kommersiellt bruk, och du hittar dem i bra kvalitet  på vår YouTube-kanal.

Del 1 handlar om hur läkemedel kommer från laboratoriet till patienten,

 

del 2 om patientens delaktighet i läkemedelsprövningen,

och del 3 om den kliniska läkemedelsprövningens förlopp.