EUPATI Suomen vuodenvaihteen terveiset

On jälleen tullut aika katsahtaa taaksepäin ja kiittää kaikki asiantuntijoitamme, osallistujia, aktiivista ohjausryhmää ja tukijoitamme yhteisestä syksystä!

Toiminta on jatkunut aktiivisena verkossa. Syksyn mittaan opintopiirissä perehdyttiin EUPATIn perustavanlaatuisiin teemoihin, kun paneuduimme kolmessa tapaamisessa prekliiniseen ja kliiniseen tutkimukseen sekä myyntilupaprosesseihin EUPATI Suomen johtoryhmän asiantuntijoiden, Mikko Airavaaran, Kirsi Saukkosen ja Hanne Juutin opastuksella. Opintoryhmässä katsotut ja etukäteen studio-olosuhteissa tallennetut alustukset löytyvät kanavaltamme YouTubesta. On ollut ilo seurata vilkasta keskustelua alustusten jälkeen. Maksuton opintoryhmämme tuo yhteen potilaita eri sairausryhmistä ja alan asiantuntijoita matalan kynnyksen keskusteluihin. Opintoryhmä jatkuu ensi vuoden puolella, torstaina 13.1. 2022 klo 17-18.30, jolloin aiheena on  korvattavuus ja potilaiden mahdollisuudet vaikuttaa näihin prosesseihin. Lue lisää tammikuun tapaamisesta ja ilmoittaudu mukaan!

Marraskuun webinaarissa oli kaksi alustusta. Datatieteen apulaisprofessori Leo Lahti kertoi siitä,  miten terveysdata virtaa tietoaltaisiin ja miten siitä voidaan ammentaa tietoa, ja
systeemibiologian professori Sampsa Hautaniemi puhui Big datasta lääketieteessä.

EUPATI Suomi sai olla mukana järjestämässä HUS tutkimusraatikoulutusta, ja asiantuntijoitamme kutsuttiin puhujiksi moniin tilaisuuksiin. Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry järjesti Facebook-livelähetyksen, jonka aiheena olivat kliiniset tutkimukset potilasnäkökulmasta. EUPATI Suomen puhujana tilaisuudessa on johtoryhmän jäsen Mirjami Tran Minh. Saimme pitää puheenvuoroja myös Kliinisten tutkimusten foorumissa, sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston Tiedepäivässä, jossa EUPATI Suomen puhujana oli johtoryhmän puheenjohtaja Aimo Strömberg.

Tänä syksynä EUPATI Suomeen on voinut törmätä myös MTV3 Uutisissa, Lääkärilehdessä, Pfizerin podcastissa, kuin myös Lääkealan ABC-sarjassa.

Marraskuisen RATTI-tutkimusverkoston ja Lääkeinformaatioverkoston keskustelutilaisuus poiki jatkoa ja EUPATI Suomi on mukana alkavana vuonna työryhmässä potilaiden osallisuuden edellytysten lisäämiseksi Suomessa. Työryhmästä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Fimean Katri Hämeen-Anttilaan.

Viime kuukausien aikana kommentointipyyntöjä on tullut harvakseltaan, mutta asiantuntevat potilaamme toivat potilasnäkökulmaa yhteen kyselytutkimukseen. Toivotamme tervetulleiksi yhteistyöpyynnöt tälläkin saralla!

Johtoryhmässämme tapahtui henkilövaihdos, kun Lihastautiliiton edustajaksi Ritva Pirttimaan tilalle tuli Kati Kekkonen. Kiitokset Ritvalle ja tervetuloa Kati!

Näiden aktiviteettien lisäksi asioita tapahtuu myös kansainvälisesti muiden Pohjoismaiden EUPATIen kesken ja yhteistyössä EUPATI EU:n kanssa. EUPATI Open Classroom tarjoaa mahdollisuuden syventyä mm. lääkekehitykseen, HTA-prosesseihin ja potilaan osallisuuden moniin puoliin englanniksi.

Tämän katsauksen myötä EUPATI Suomi vetäytyy lyhyelle tauolle. Lisää ensi kevään tapahtumia ilmestyy verkkosivullemme vuoden vaihduttua. Tavataan taas 13.1.2022!

Rentouttavaa joulunaikaa ja antoisaa vuotta 2022!