PRO-tiedon käyttö hoitojen, tutkimuksen ja terveydenhuollon kehittämisen tukena

EUPATI-opintoryhmässä 27.2.2019 tutustuttiin Patient Reported Outcomes -mittareihin ja sovelluksiin. Oireraportointisovellusten asiantuntijat Noona Healthcare ja Kaiku Health -yrityksistä olivat mukana kertomassa oireraportoinnin taustasta, hyödyistä ja mahdollisuuksista potilaan hoidon tukena.

Maria Korpela Noonasta (kuvassa) toi puheenvuorossaan esille tosielämän datan (RWD) kasvavaa merkitystä lääketutkimuksissa ja terveydenhuollon kehittämisessä. Potilaan tuottama tieto on yksi merkittävä osa tosielämän dataa rekisteritietojen ja potilastietojärjestelmien ohella. Potilaan raportoimalla tiedolla voi olla myös suuri merkitys potilaan hyvinvoinnille ja hoidolle. Parhaassa tapauksessa oireraportoinnin käyttö lisää potilaan elämänlaatua, elämän pituutta sekä vähentää sairaalakäyntejä (Basch et al. 2017).

Jaakko Laukkanen Kaiku Health -yrityksestä (kuva alla), totesi, että potilaat ovat ottaneet oireraportointisovelluksen hyvin vastaan. Sovelluksen avulla hoitohenkilökunta voi seurata potilaan vointia ja ottaa häneen yhteyttä, mikäli oireissa tapahtuu merkittävää muutosta. Myös potilaat voivat ottaa yhteyttä hoitotahoon sovelluksen kautta. Potilaat kokevat sovelluksen käytön mm. lisäävän turvallisuuden tunnetta, kun yhteys hoitotahoon on jatkuva.

Oireraportoinnin mobiilisovellukset ovat käytössä yhä useammassa erikoissairaanhoidon yksikössä, mutta toistaiseksi lähinnä syövän hoitoon liittyen.

Tilaisuuden lopussa Docrateen sairaanhoitaja Katri Siltanen kertoi sovelluksen hyödyistä hoitajan näkökulmasta ja EUPATI-opintoryhmän jäsen Tiina toi esille potilaan kokemuksia sähköisestä oireraportoinnista. Sovelluksissa on potilaan näkökulmasta vielä kehitettävää, mutta ne ovat hyvä ja tervetullut apuväline hoidon tueksi.

Tällä hetkellä sovellukset ovat käytössä vain rajatuille potilasryhmille hoitopaikasta riippuen, mutta käyttö tulee todennäköisesti laajenemaan yhä useampiin potilasryhmiin ja terveydenhuollon yksiköihin. Potilaiden raportoiman  ja potilaille merkityksellisen tiedon käyttö terveydenhuollon kehittämisessä toivottavasti vahvistuu muun tosielämän datan rinnalla.

Lähde:

Basch et al. 2017. Overall Survival Results of a Trial Assessing Patient-Reported Outcomes for Symptom Monitoring During Routine Cancer Treatment. JAMA. 2017;318(2):197-198