Potilaan osallistumisen tarkastuslista tutkijalle

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston, EUPATI Suomen ja Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston yhteistyönä syntyi Suomen ensimmäinen tutkijoille suunnattu ohjeistus potilasosallisuuden lisäämiseksi tutkimuksessa.

Potilaiden osallisuuden merkitys lääke- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa tunnistetaan yhä laajemmin. Parhaimmillaan yhteistyö tutkijoiden ja potilaiden sekä potilasjärjestöjen välillä parantaa tutkimuksen laatua, tarkentaa tavoitteita, kehittää menetelmiä ja tulosten hyödynnettävyyttä potilasnäkökulmasta. Vielä yhteistyö ei ole arkipäivää. Juuri julkaistun tarkistuslistan tavoitteena on rohkaista tutkijoita kehittämään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa, ja antaa konkreettisia vinkkejä potilasnäkökulman huomioimisesta tutkimuksen eri vaiheissa.

Tarkistuslista on laadittu erityisesti rationaalisen lääkehoidon, lääkeinformaation ja lääkitysturvallisuuden tutkimuksen näkökulmasta, mutta ne ovat sovellettavissa laajemminkin.

Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja jaettavissa ja ne löytyvät sekä Fimean verkkosivuilta että EUPATIn materiaaleista.

Tarkastuslistasta ja liitekuvista on tulossa ruotsin- ja englanninkielinen versio myöhemmin.

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, professori, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto, [email protected]
  • Mirjami Tran Minh, erityisasiantuntija, SOSTE, [email protected], Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän sekä RATTI -tutkimusverkoston Potilaan osallisuus rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa -työryhmän jäsen
  • Päivi Kiviranta, FT, kehittämisasiantuntija, Fimea, [email protected]
  • EUPATI Suomi [email protected]

 

(Uutista muokattu linkkien osalta 25.1.2024)