Opintoryhmä pähkinänkuoressa

Ihmisiä pöydän ääressä kirjoituslehtiöt edessään.

EUPATI Suomi järjestää tilaisuuksia ja tapaamisia noin kerran kuukaudessa. Suuri osa niistä on opintoryhmän kokoontumisia. Kenelle opintoryhmä on tarkoitettu? Kuka sitä järjestää ja mitä tapaamisilta voi odottaa?

Taustaa

EUPATI on eurooppalainen, erityisesti potilaille ja potilasjärjestöjen edustajille koulutusohjelma, joka täytti juuri 10 vuotta! Tavoitteena on vahvistaa potilaiden valmiuksia tarjoamalla koulutusta ja näin edistää potilaiden osallisuutta, sitä että potilaat otetaan yhdenvertaisina toimijoina mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Koulutus sopii niin omasta hoidostaan kiinnostuneille kuin henkilöille, jotka toimivat potilasedustajina erilaisissa raadeissa ja tehtävissä.

Potilaiden ääntä ja näkemyksiä halutaan enenevässä määrin kuulla ja ammattilaisten kanssa keskustellessa on usein etua taustatiedoista. EUPATIn toiminnassa erityistä on se, että mukana suunnittelussa on alusta lähtien ollut vahva potilasnäkökulma.

Suomeen EUPATI rantautui vuonna 2018 ja siitä lähtien olemme järjestäneet tilaisuuksia ja koulutusta suomeksi.

Kenelle opintoryhmä on tarkoitettu?

Opintoryhmään ovat tervetulleita aivan kaikki. Sisältö on suunniteltu erityisesti kiinnostuneita ”maallikoita” ajatellen. Osallistujilta ei odoteta pohjatietoja, vaan mukaan saa tulla kaikki, joita kiinnostaa lääketutkimus, se miksi uudet lääkkeet tulevat potilaiden saataville eri maissa eri aikaan, tai vaikkapa se, paljonko lääke potilaalle lopulta maksaa.

Suomessa toimintaa järjestää Suomen Syöpäpotilaat ry, mutta toimintaa ja sisältöjä ei ole sidottu mihinkään sairausryhmään. Opintoryhmän tapaamisissa on mukana monenlaisten sairauksien kanssa eläviä ja se on rikkaus!

Tapaamisiin saa myös tulla, vaikka ei itseään potilaaksi mieltäisikään. Meillä on usein osallistujina mukana ammattilaisiakin, esimerkiksi tutkimushoitajia, mikä on upea asia ja tuo keskusteluun lisäväriä. EUPATI on mainiota lisäkoulutusta myös potilasjärjestöjen työntekijöille.

Tapaamisissa ei tehdä esittäytymisrinkejä tai kysellä kenenkään taustoja. Kokoonnumme yhdessä oppimaan.

Mitä tapaamisilta voi odottaa?

Tänä syksynä järjestämme tapaamiset hybridinä, eli osallistua voi etänä tai Globaalikeskuksen tiloissa Helsingin Hakaniemessä.

Aloitamme alustuksilla, jonka jälkeen sana on vapaa ja aikaa keskustelulle on runsaasti. Puhumispakkoa ei ole, mutta kysyä saa helppoja tai vaikeita kysymyksiä! Etäosallistujat voivat halutessaan avata kameran ja mikrofonin. Alustajamme ovat huippuasiantuntijoita, jotka osaavat vastata ymmärrettävästi. Tapaamisissamme saa kommentoida, kyseenalaistaa ja etsiä ratkaisuja.

Osallistujamäärä vaihtelee, mutta usein meitä on noin parikymmentä koolla.

Käytännön kysymyksiä

Opintoryhmään voi osallistua oman kiinnostuksensa mukaan yhdelle kerralle tai vaikka kaikkiin. Kaikkiin kokoontumisiin osallistumalla saa kokonaiskäsityksen lääkekehityksen kaaresta aina laboratoriosta potilaan käyttöön, mutta tapaamisten sarjasta voi myös poimia itseään kiinnostavat teemat. Ilmoittautuminen tapahtuu jokaiseen tapaamiseen erikseen. Lisätiedot ja ilmoittautumislinkit löytyvät tapahtumistamme.

Tapaamisia ei tallenneta.

Opintoryhmä on osallistujille maksuton.

Toimintaa järjestää Suomen Syöpäpotilaat ry ja EUPATI Suomi saa tukea lääkeyhtiöiltä. Toiminnan sisältöä suunnittelee EUPATI Suomen johtoryhmä, jossa mukana on potilasjärjestöjen, tiedeyhteisön ja lääkealan edustajia.

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta [email protected] tai pirauttamalla 045-1046509/Marketta Liljeström.

Tervetuloa mukaan 8.9. alkaen!