Mirjami Tran Minh Mediuutisten sadan vaikuttavimman terveysalan henkilön joukossa

Yksi EUPATI:n tavoitteista on lisätä potilaiden äänen kuulumista yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa ja lisätä yhteistyötä potilaiden ja potilasjärjestöjen sekä tutkimuslaitosten, lääketeollisuuden, terveydenhuollon toimijoiden, päätöksentekijöiden ja toimittajien välillä.

EUPATI Suomen tiedottaja, nykyään Helsingin yliopiston Cancer IO -hankkeessa tiedeviestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava Mirjami Tran Minh nostettiin ansaitusti yhdeksi vuoden yhteistyön edistäjistä, jotka pitävät yllä keskusteluyhteyksiä ja edistävät yhteistyötä yli rajojen.

Perusteissa todetaan:

“Potilaan ääni terveydenhuollon suuntaan, Tran Minh tuo arvokasta tietoa niihin pöytiin, joissa syöpähoitoja suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään. Edesauttaa potilaiden muuttumista passiivisesta tutkimuskohteesta aktiivisiksi ja merkityksellisiksi sisällön tuottajiksi.”

Syöpähoidot nousevat perusteissa esiin Tran Minhin työnkuvien vuoksi niin edeltävällä työnantajalla (Suomen Syöpäpotilaat ry.) kuin nykyisen Cancer IO-hankkeen vuoksi, mutta EUPATI:n kautta potilaan osallisuuden kysymykset ovat saaneet lisää painoarvoa myös laajemmin Mirjamin työpanoksesta.

EUPATI Suomi onnittelee lämpimästi Mirjamia tästä ansaitusta huomionosoituksesta! Mirjamin huikea työpanos, vankka osaaminen, laajat verkostot ja kyky luoda yhteistyötä ovat myös yksi EUPATI Suomen aktiivisen ja menestyksekkään toiminnan kulmakivistä.

Mediuutisten toimitus valitsi tänä vuonna jo 20. kertaa vuoden 100 vaikuttavinta terveysalan henkilöä kymmenessä eri kategoriassa: Top 10, Arjen kehittäjät, Digistit, Kandien valinnat, Keskustelunherättäjät, Pitkäjänteiset, Uudistajat, Vuoden väitökset, Yhteistyön edistäjät ja Yritysmaailma.