Kohti kestävää terveydenhuollon ekosysteemiä Suomessa – Pfizerin asiantuntijaraportti

Kirjoituskone pöydällä ja kädet. Paperissa lukee News.

Pfizerin tuore asiantuntijaraportti kokoaa yhteen näkemyksiä korona-ajan opeista, eri toimijoiden tiivistyneestä yhteistyöstä ja tulevaisuuden kehityskohteista. Yksi raporttia varten haastatelluista asiantuntijoista on EUPATI Suomen johtoryhmän puheenjohtaja Aimo Strömberg. Strömberg muistuttaa raportissa potilasnäkökulman merkityksestä tutkimuksessa. Raportissa todetaan, että “[t]ärkeä tavoite on, että potilaita ja heitä edustavia potilasjärjestöjä otetaan mukaan jo tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen, jotta heidän tuomansa elämänlaadullinen näkökulma voidaan huomioida kokonaisuudessa. Samalla on tärkeää huolehtia potilaistukiratkaisujen, kuten vertaistuen eri muotojen sekä arjen ja henkisen hyvinvoinnin tuen, riittävästä saatavuudesta osana potilaan hyvää ja kokonaisvaltaista hoitoa.”

Raportissa tuodaan esiin myös huoli tutkimuksen asemasta hyvinvointialueilla. HUSin Markku Mäkijärvi toteaa raportissa:

”Tutkimuksen asema hyvinvointialueilla on iso huolenaihe. Uudenmaan erillisratkaisu on oma lukunsa, mutta muillakin hyvinvointialueilla on varmistettava, että tutkimuksen volyymien taso säilyy tai kasvaa tulevaisuudessa.

Samalla on huolehdittava tutkimustyön edellytyksistä laajemmin. Hyvinvointialueiden erilaisten hallintosääntöjen, toimintaohjeiden ja johtamisjärjestelmien on taattava, että tutkimustoiminta on hyväksyttävää ja suositeltavaa. Mikäli kaikki paukut laitetaan ainoastaan potilashoitoon, muutaman vuoden päästä huomaamme pudonneemme kelkasta tutkimuksessa.”