Kliinisen tutkimuksen vaiheita EUPATI-opintoryhmässä

EUPATI-opintoryhmässä 20.11.2018 teemana olivat kliinisen tutkimuksen vaiheet. Luennoitsijoina paikalla olivat kokeneet lääketutkimuksen asiantuntijat Eija Salminen Bayerilta ja Kirsi Saukkonen Amgenilta.

 

Eija kävi luennollaan läpi kliinisen tutkimuksen vaiheita eli faaseja I-IV ja niiden käytännön toteutusta. Kysymyksiä ja keskustelua heräsi runsaasti mm. eri faasien painotuksista, tutkimuksiin rekrytoinnista, plasebon käytöstä sekä satunnaistamisesta ja sokkoutuksesta. Osallistujat totesivat, että kansalaisille suunnattua tietoa lääketutkimuksista tarvitaan lisää.

 

Kirsi esitteli tilaisuuden lopussa kliinisten tutkimusten määrää Suomessa hakemustyypeittäin ja terapia-alueittain. Kliinisten tutkimusten määrät ovat Suomessa laskeneet viimeisen 10 vuoden aikana merkittävästi, ja tästä ovat huolissaan sekä lääketeollisuuden edustajat, tutkijat että potilasjärjestöt. Terveydenhuollon resurssit täytyy turvata niin, että sairaaloilla ja kliinikoilla on mahdollisuus toteuttaa tutkimuksia – tämä on myös yksi EUPATI-toiminnan tavoitteista.

 

Kirsi Saukkonen ja Eija Salminen EUPATI-opintoryhmässä 20.11.2018