Fimea koostaa osallistujia hakevat kliiniset lääketutkimukset verkkosivuilleen

Keltaisia pillereitä pöydällä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ilmoitti keskiviikkona 31.1.2024 tiedotteessaan, että se ilmoittaa osallistujia hakevista kliinisistä lääketutkimuksista kootusti verkkosivuillaan.

Fimean mukaan potilasyhdistyksillä ja kliinisiä lääketutkimuksia tekevillä on ollut toive, että kliinisistä lääketutkimuksista, jotka hakevat osallistujia, löytyisi tietoa yhdestä paikasta.

Uuden listauksen myötä osallistujia hakevat tutkimukset voi olla helpompi löytää. Näin voidaan edistää potilaiden osallistumismahdollisuuksia, ja parantaa entisestään Suomen mainetta tutkimusmaana.

Fimea tulee päivittämään tutkimukset sisältävää verkkosivuaan kerran kuukaudessa tutkijoilta saamiensa tietojen perusteella. Tutkijoille on kuitenkin vapaaehtoista lähettää tiedot koontia varten. Koonnissa osallistujia hakevat kliiniset lääketutkimukset on listattu sairausryhmittäin.

Kaikki Fimeaan ilmoitetut kliiniset lääketutkimukset, jotka hakevat osallistujia, ilmoitetaan osoitteessa https://fimea.fi/valvonta/kliiniset_laaketutkimukset/rekrytoivat-tutkimukset.

 

EUPATI Suomi muistuttaa, että mahdollisuudesta osallistua kliiniseen lääketutkimukseen kannattaa keskustella ensisijaisesti oman hoitavan lääkärin kanssa.

 

Kuva: Thought Catalog/Unsplash