EUPATI-vuoteni proviisoriopiskelijan silmin

Vuosi sitten otin yhteyttä EUPATI-Suomen koordinaattoriin Mirjami Tran Minhiin, ja kysyin löytyisikö EUPATI:lta osa-aikatehtäviä proviisoriopiskelijalle. Toiveenani oli päästä avustamaan projekteissa, jotka sopisivat koulutustaustaani. Yksi EUPATI-vuosi on nyt takana päin, ja proviisoriksi valmistuminenkin häämöttää loppusuoralla. Päätinkin kertoa tässä blogimerkinnässä miltä EUPATI:n toiminta on vaikuttanut lääkealan opiskelijan silmiin.

EUPATI:n järjestämät opintotapahtumat

Ennen töideni aloitusta olin kuullut EUPATI:sta yliopiston lääkekehityskurssilla, jossa järjestöä oli käynyt esittelemässä EUPATI-Suomen johtoryhmän Sakari Aropuu. EUPATI kuulosti pelottavan pitkältä akronyymiltä, josta muistin lähinnä sen, että jotenkin järjestö liittyy potilaisiin ja lääkkeiden kehitysprosessiin.

Osallistuin kesäkuussa 2019 EUPATI:n järjestämään opintotapahtumaan, jonka teemana oli tieteellisten artikkelien lukeminen ja tiedonhaku. Innostuin heti ensimmäisten minuuttien aikana EUPATI:n toiminnasta, kun huomasin kuinka laadukasta ja informatiivista koulutusta järjestö tarjosi kaikille asiasta kiinnostuneille. Ja vieläpä ilmaiseksi kahvitarjoilujen kera!

Lääkekehitystä opiskelleena olin erittäin innostunut siitä, että pääsin mukaan toimintaan, josta olen todella kiinnostunut. Vuoden mittaan havaitsin, että opintotapahtumissa käsiteltiin hyvin tehokkaasti ja selkeästi lääkekehitysprosessin keskeisimmät asiat.

Vuoden mittaan aloitimme myös tapahtumien videoinnin EUPATI:n Facebook-sivuilla. Voin suositella opintotapahtumia ammattiosaamisen kehittämisen näkökulmasta lämpimästi kaikille lääkealalla oleville ja sitä opiskeleville. Uusien lääkkeiden kehittäminen on valtavan laaja ja monialainen prosessi. Koen, että EUPATI:n koulutukset vahvistivat lääkekehityksen kokonaisuuden ymmärtämistäni, vaikka olenkin opiskellut näitä asioita jo useamman vuoden yliopistolla.

Opintotapahtumat eivät ole jääneet myöskään pelkästään teorian tasolle, sillä EUPATI on järjestänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa vierailuja muun muassa Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin FIMM:iin, biopankkiin ja Orionin kliinisten potilaskokeiden yksikköön. Vierailukäyntejä on myös järjestetty Pfizerille ja seminaareja on järjestetty Tampereella ja Kuopiossa yhteistyössä paikallisten syöpäkeskusten ja syöpäyhdistysten kanssa.

Potilaiden tiedon edistäminen uusien lääkkeiden kehityksessä

EUPATI:lla on useita tavoitteita. Yksi niistä on välittää luotettavaa ja laadukasta tietoa kliinisistä tutkimuksista ja lääkkeiden kehityksestä, ja järjestää näihin liittyviä koulutuksia erityisesti potilaille ja potilasjärjestöille. Lisäksi EUPATI tarjoaa kanavan, jossa potilaat pääsevät keskustelemaan eri tahojen, kuten lääketeollisuuden, viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustajien kanssa.

Ilokseni olen nähnyt, kuinka EUPATI:n opintotapahtumissa on riittänyt kävijöitä kymmenissä määrin. Tyypillisesti samat aktiivit ovat osallistuneet lähes poikkeuksetta kaikkiin opintovuoden tapahtumiin, ja kerryttäneet näin hyvän tietämyksen uusien lääkkeiden kehitysprosesseista. Uskon vilpittömästi, että EUPATI on todellakin onnistunut tavoitteissaan.

Koulutus, Kokemusasiantuntijuus ja kontaktit vaikuttamisen mahdollistajina

Yhtenä EUPATI:n päätavoitteena on, että potilaat pääsevät vaikuttamaan uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen kehitykseen laajasti eri vaiheissa prosessia. Potilaiden kokemusasiantuntijuus on alihyödynnetty resurssi kliinisten tutkimuksien ja lääkekehityksen suunnittelussa. Laadukkaan koulutuksen ja kokemusasiantuntijuuden yhdistelmä luo hyvät valmiudet tuoda lisäarvoa lääkkeen kehitysprosessin eri vaiheisiin.

Luonnollisesti on myös täysin oikeudenmukaista, että potilaat pääsevät osallistumaan keskusteluun ja päätöksentekoon, joka koskettaa heitä itseään. Uusien lääkkeiden käyttöönotto- ja korvattavuuspäätökset määräytyvät paljolti sen mukaan, kuinka paljon lääke parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Hyvin koulutettujen kokemusasiantuntijoiden mukaanotto uuden hoitomuodon terveyshyötyjen arviointiin on perusteltua, sillä näin voidaan edistää arvioinnin johtopäätöksien luotettavuutta, ja tehdä päätöksenteosta oikeudenmukaisempaa.

EUPATI:n toiminta edistää potilaiden vaikuttamismahdollisuuksia verkostovaikutuksiensa kautta. Jo muutaman vuoden toiminnan jälkeen EUPATI Suomi on herättänyt mielenkiintoa eri sidosryhmissä, ja olemmekin saaneet useita yhteydenottoja lääketeollisuudesta ja tutkimuslaitoksilta, joissa on pyydetty potilasasiantuntijoiden mielipidettä erilaisiin tutkimushankkeisiin, -lomakkeisiin ja -tiedotteisiin.

EUPATI:n toiminnassa mukana olevat potilasedustajat ovat tyypillisesti myös aktiivisia omissa sairauskohtaisissa potilasjärjestöissään, jossa he voivat sittemmin hyödyntää EUPATI:ssa saatuja tietoja ja kontakteja. Näin potilaiden ja potilasjärjestöjen yhteistyö vahvistuu tutkimuslaitosten, lääketeollisuuden ja päätöksentekijöiden kanssa.

Haluan kiittää EUPATI:a minulle tarjotusta tilaisuudesta päästä osallistumaan tähän tärkeään hankkeeseen. Moni suomalainen potilas voi hyötyä lääketutkimuksiin osallistumisesta. Lääketutkimusaktiviteetilla on myös tärkeä merkitys siinä, että lääketieteellistä huippuosaamista on vielä tulevaisuudessakin Suomessa.

Aleksi Ainonen