EUPATI mukana HUS tutkimusraadin koulutuksessa

HUS aloittaa kauan odotetun tutkimusraatitoiminnan. Ensimmäinen koulutuspäivä oli maanantaina 21.9.2020. Paikalla oli n. 50 koulutukseen osallistuvaa pääkaupunkiseudulta, suurin osa osallistui linkin välityksellä etänä.

Toiminta alkaa pilottina neljän HUS tulosyksikön raateina: Akuutti, Lasten ja nuorten sairaudet, Syöpäkeskus ja Diagnostiikkakeskus. Toimintaa on tarkoitus laajentaa pilottitoiminnan jälkeen muihin tulosyksiköihin.

Kahden illan valmennuksen järjestää HUS yhteistyössä Helsingin yliopiston, iCAN-tutkimushankkeen ja EUPATI:n kanssa. Lyhyt valmennus on ”tavallaan ajokortti tulevaan toimintaan”, kertoi Heli Bäckmand, HUS:n projektijohtaja.

”Tutkimusraati on ryhmä, jossa on mukana eri-ikäisiä tutkimuksista kiinnostuneita terveitä ja sairastuneita henkilöitä” sanoo HUS esittelyssään. Lisäksi osallistujilla on ”tutkimuskumppanina kiinnostus ja halu osallistua ja vaikuttaa yhteistyössä tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa tutkimustoimintaan ja –prosesseihin kokemustensa ja mielipiteidensä avulla.”

Tutkimusraatitoiminta alkaa, sillä kansallinen lainsäädäntö sekä kansainväliset laatujärjestelmät edellyttävät, että potilailla ja asiakkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.  EUPATI:n näkemys on, että potilaiden kokemukset ja osaaminen on arvokas lisä kliinisten tutkimusten ja terveydenhuollon kehittämiseen, ja yhteistyön avulla on mahdollista kehittää toimivampia, potilaskeskeisempiä ja paremmin kohdennettuja hoitoja.