EUPATI Fellow – Aimo Strömberg

Aimo Strömberg on tehnyt työuransa sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Toimiessaan Suomen CP-liiton toiminnanjohtaja hän oppi näkemään vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja ammattilaisten yhteistyön tärkeyden. Luottamustehtävät useissa yhteistyöjärjestöissä vahvistivat tätä näkemystä. Kansainvälisen CP-liiton (International Cerebral Palsy Society) pääsihteeriys vahvisti käsitystä siitä, että asiat ovat samanlaisia valtakuntien rajoista ja kulttuureista riippumatta. Niinpä toiminta potilasjärjestössä – Suomen Syöpäpotilaat ry:ssä oli melko luonnollista sen jälkeen, kun hän sai diagnoosin KML (krooninen myelooinen leukemia).

Suomen Syöpäpotilaat ry on organisoinut toiminnassaan diagnoosipohjaisia verkostoja. Yksi näistä verkostoista on KML-verkosto. Melkein heti diagnoosin saatuaan vuoden 2007 alussa Aimo meni ensimmäistä kertaa tapaamiseen, kuuli verkostopäivistä ja osallistui niihin. Muutaman vuoden kuluttua Suomeen alettiin suunnitella hematologista biopankkia. Valmistelijat halusivat alusta lähtien tehdä yhteistyötä potilasjärjestön kanssa. Niinpä Aimo sai kutsun biopankin johtoryhmään. Pian häntä pyydettiin myös toiseksi osallistujaksi kansainväliseen CML Horizons -konferenssiin. Se on useiden eri maiden KML-potilasjärjestöjen kansainvälinen kokous, jonka järjestää CML Advocates network.

Edellä mainitun kansainvälisen toiminnan kautta Aimo sai tietää EUPATI-koulutuksesta. Erityisesti Hematologisen biopankin johtoryhmän puheenjohtajuus motivoi häntä hakeutumaan järjestyksessä toiseen puolentoista vuoden mittaiseen eurooppalaiseen lääketutkimukseen ja lääkkeiden kehittämiseen liittyvään koulutukseen. Hän oli ainoa hakija Suomesta ja tuli siten ilman karsintaa valituksi. Kahden ensimmäisen kurssin yhteisiä päättäjäisiä juhlittiin Brysselissä joulukuussa 2016. Kurssi avasi laajasti tietoa lääkkeiden kehityksestä ideasta markkinoille ja vielä jälkivalvonnastakin. Kaksi viikon koulutusjaksoa Barcelonassa auttoi ymmärtämään kokonaisuuksia eri maiden näkökulmista, loi yhteistyö- jopa ystävyyssuhteita ja vahvisti tunnetta siitä, että samassa veneessä ollaan.

Aimo haluaa olla kehittämässä yhteistyötä muiden potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja lääketeollisuuden välille.