Annatko luvan biopankkinäytteeseen?

Kuvitellaan, että olet käymässä verikokeissa. Näytteenoton lopuksi sinusta otetaan yksi lisäputki verta, siinä samalla pistolla ja käynnillä. Tuo putki voi auttaa selvittämään sairastamasi taudin syntymekanismeja ja kehittämään uusia, tehokkaampia hoitomuotoja. Miten suhtaudut asiaan?

Jo yli 350 0000 suomalaista on antanut luvan käyttää näytettään lääketieteelliseen tutkimukseen. Kyse on biopankkitoiminnasta, johon jokaisella on oikeus osallistua.

 

Biopankit auttavat tieteellistä tutkimusta sairauksien syiden selvittämisessä 

Biopankkeihin kerätään vapaaehtoisen biopankkisuostumuksen antaneiden näytteitä ja näytteisiin liittyviä tietoja tulevaa lääketieteellistä tutkimusta varten. Tavoitteena on edistää tutkimushankkeiden toteuttamista valmiiksi kerätyillä näyteaineistoilla. Tutkimus on näin nopeampaa ja helpompaa. Lisäksi biopankkien toiminta on tarkasti lailla säädeltyä, mikä takaa että näytekokoelmat ovat dokumentoituja ja laadukkaita.

Suomessa on yksitoista biopankkia, joista kuusi toimii yliopistosairaaloiden yhteydessä. Sairaalabiopankit toimivat pääosin erikoissairaanhoidossa, kukin omalla alueellaan. Ensimmäisenä toiminnan aloitti Turun Auria Biopankki vuonna 2014. Auria on osa Tyksiä ja toimii Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien muodostaman, lähes miljoonan asukkaan alueella.

Oman alueesi biopankin löydät esimerkiksi sivustolta www.annatkoluvan.fi. Juuri käynnistyneessä valtakunnallisessa kampanjassa pyritään lisäämään tietoisuutta biopankkien toiminnasta. Biopankkisuostumuksen voi useimpiin biopankkeihin antaa sähköisesti tai täyttämällä suostumuslomakkeen ja palauttamalla sen esimerkiksi postitse. Suostumus kannattaa antaa siihen biopankkiin, jonka sairaanhoitopiirissä oma terveydenhuolto tapahtuu.

Eri sairausryhmät ovat eriarvoisessa asemassa tutkimuksen kohdentumisen suhteen. Joistain sairauksista on runsaasti näytteitä ja joistain hyvin vähän, mikä vaikuttaa tutkimusmahdollisuuksiin. Suomalaisilla on ainutlaatuinen perimä, johon on rikastunut geneettisiä riskitekijöitä. Tämän vuoksi suomalaisilla on sairauksia, joita ei esiinny juuri missään muualla maailmassa. Onkin tärkeää tehdä tutkimusta juuri suomalaisten näytteistä. Antamalla biopankkinäytteen voit omalta osaltasi edistää oman sairautesi tutkimusta ja uusien hoitomuotojen kehittämistä.

 

Biopankkisuostumus pähkinänkuoressa 

Biopankkisuostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista ja suostumuksen voi myös milloin tahansa perua. Suostumuksen voi antaa iästä tai sairauksista riippumatta. Jokaisen henkilön näyte on yhtä arvokas.

Suostumuksen antaneelle tehdään verinäytelähete biopankkinäytettä varten ja varsinainen näyte otetaan yleensä seuraavan näytteenottokerran yhteydessä. Biopankissa näytteestä poistetaan henkilötiedot ja ne korvataan koodilla. Näytteestä ei analysoida biopankissa laboratoriotutkimusarvoja, vaan se käsitellään pakastettavaksi ja säilötään -80°:een. Näytteitä luovutetaan vain erikseen arvioituihin, eettisesti hyväksyttyihin tieteellisiin tutkimuksiin.

Näytteenantajan tietosuojan varmistaminen on toiminnan ehdoton edellytys ja esimerkiksi Turussa Auria Biopankissa näytetiedot ovat sairaalan palomuurien suojissa. Lääketieteellisissä tutkimuksissa myös tietoturvasta huolehditaan tarkasti. Näytteitä voidaan käyttää korkeatasoisiin akateemisiin tutkimuksiin tai lääketieteen alalla toimivien yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin, kuten uusien lääkkeiden kehitykseen.

Jokaisella näytteenantajalla on myös oikeus saada tietää millaisia näytteitä hänestä on talletettu, mihin tutkimuksiin niitä on käytetty ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Omaa terveyttä koskevat löydökset, mikäli ne olisivat merkittäviä, välitetään näytteenantajalle vain jos hän on biopankkisuostumuksen antaessaan toivonut näin.

 

Tulevaisuus

Terveydenhuollolla on velvollisuus kehittyä ja tarjota tutkitusti vaikuttavaa hoitoa. Julkisen terveydenhuollon osana biopankit tukevat tätä tavoitetta meidän kaikkien hyväksi. Euroopan tasolla biopankit ovat mukana tänä vuonna alkavassa seitsemän vuoden Horizon Europe innovaatio- ja investointiohjelmassa, jonka yksi päätavoitteista on syövän voittaminen. Kiinnostuksen kohteena on esimerkiksi tekoälyratkaisujen kehittäminen, missä biopankkien näyte- ja tietovarannot voivat olla avuksi.

Oman kahdenkymmenen vuoden hoitajan urani aikana tutkimusten ja hoitojen kehitys on ollut huikeaa! Esimerkiksi akuuttitilanteen pään kuvantamisessa on rutiinikäytössä tekoälypohjainen algoritmi, jonka yhtenevä tulkinta kliinikon kanssa nopeuttaa aivoinfarktin liuotushoidon aloittamista. Diagnosointi on nopeutunut, menetelmät tarkentuneet, uusia hoitomuotoja on kehitetty ja moni potilas, joka työurani alkuvaiheessa menehtyi sairauteensa, olisi nykyisellä tiedolla pystytty pelastamaan.

Lääketiede kehittyy jatkuvasti ja jokaisella meistä on mahdollisuus toimia tukena yhteisen päämäärän, sairauksien tehokkaamman hoidon puolesta.

 

Riikka Taina

Tutkimushoitaja

Auria Biopankki