Share our website:
Euroopan Potilasakatemia

Uutiset ja tapahtumat

Tervetuloa EUPATI-opintoryhmään!

Haluatko oppia lisää kliinisistä tutkimuksista, lääkkeiden kehittämisestä, myyntilupa- ja korvattavuusprosesseista sekä potilaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista terveydenhuollossa?

EUPATI:n syyskauden toiminta alkoi torstaina 22.8.2019 SOSTEssa. Tapaamisessa esiteltiin EUPATI-toimintaa, kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä tutkimushoitajan työtä. Asiantuntijavieraina olivat EUPATI-työryhmän jäsenet sekä erityissuunnittelija Risto Heikkinen Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta sekä Tutkimushoitajat ry:n varapuheenjohtaja Kati Järviö.

EUPATI-opintoryhmän tapaamiset jatkuvat kuukausittain.

Syksyn ohjelma:

24.9. klo 16:30-18:30. Teema: Fimean kansalaisille suunnatut palvelut, lääketutkimuksen varhaisvaiheet. Asiantuntijoina Päivi Kiviranta Fimeasta ja Mikko Airavaara Helsingin Yliopiston Farmasian laitokselta. Paikka: SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki.

30.10. klo 14:00-17:00 Digital precision cancer medicine (iCAN)– ja FinnGen-hankkeen esittely. Tutustumiskierros Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM). Paikka: Biomedicum, Helsinki.

26.11.klo 16:30-18:30 Teema: Kliinisen lääketutkimuksen vaiheet. Asiantuntijoina Sakari Aropuu (Bayer) ja Kirsi Saukkonen (Amgen). Paikka: SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki.

EUPATI-toiminta on avointa kaikille aiheesta kiinnostuneille!

Lisätietoja: Mirjami Tran Minh, 044 240 5649 / info@fi.eupati.eu

EUPATI opintoryhmän ensimmäinen tapaaminen elokuussa 2018

EUPATI-opintoryhmän aiemmat tapaamiset 2018 – 2019

21.8. klo 16:30-18:30. Teema: EUPATI-hankkeen esittely, potilaan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet, osallistujien toiveet. Asiantuntijavieraana tutkimushoitaja Janita Niemelä Helsingin Biopankista.

26.9. klo 16:30-18:30. Teema: Lääketutkimuksen varhaisvaiheet, asiantuntijoina Sanna Käkönen (Aurexel LifeSciences) ja Mari Kaunisto (FIMM). Tutustumiskierros Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM) ennen opintoryhmän alkua klo 15:00-16:00.

31.10. klo 11-16:30 (Seminaari Tampereella). Teema: Lääketutkimuksen eettiset näkökulmat, asiantuntijoina professori, TAYS:in eettisen toimikunnan puheenjohtaja Matti Korppi, ylilääkäri Annika Auranen ja Tampereen biopankin tutkimushoitajat Kaarina Väätäjä ja Minna Lahtinen.

20.11. klo 16:30-18:30 Teema: Kliinisen lääketutkimuksen vaiheet. Asiantuntijoina Sakari Aropuu (Bayer) ja Kirsi Saukkonen (Amgen). Paikka: SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki.

11.12. klo 16:30-18:30 Teema: Lääkkeen myyntilupaprosessit Euroopassa ja kansallisella tasolla. Asiantuntijana Hanne Juuti (DRA Consulting). Paikka: SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki.

23.1.2019 klo 16:30-18:30. Teema: Terveydenhuollon menetelmien arviointi. Asiantuntijoina arviointipäällikkö Vesa Kiviniemi (Fimea, etäyhteydellä), erityisasiantuntija Sari Koskinen (Palko) ja Hanne Juuti (DRA Consulting).

27.2.2019 klo 16:30-18:30. Teema: Patient Reported / Patient Relevant Outcomes (PROs). Toimintaansa ja PRO-tiedon käyttöä esittelemässä Noona Healthcare ja Kaiku Health.

28.3.2019 klo 15:00-18:00. Teema: EUPATI-seminaari Orionilla. Mahdollisuus tutustua Orionin laboratorioon klo 15, luennot biomarkkereista, farmakokinetiikasta ja lääketutkimuksen biostatistiikan perusteista klo 16-18.

25.4.2019 klo 16.30-18.30. Teema: Avohoidon lääkkeiden arviointi- ja korvattavuusprosessit. Paikka: SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki (6. kerros).

10.5.2019 klo 9.30-12.15. EUPATI-sidosryhmätilaisuus Musiikkitalolla. 

4.6.2019 klo 16.30-18.30. Teema: Tieteellisen artikkelin lukeminen ja tiedonhaku. Paikka: SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki (6. kerros).

Oletko osallistunut opintoryhmään? Kerro mielipiteesi ja ehdota teemoja syksylle 2019 tällä lomakkeella.

Tapaamiset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille kansalaisille ja potilasjärjestöjen edustajille. Mukaan voi tulla myös yksittäiselle luentokerralle.